Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un slimību profilaksi Daugavpils pilsētas skolās

 

Aicinām pieteikties uz izglītojošām nodarbībām par dažādām ar veselīgu dzīvesveidu saistītām tēmām. Zināšanas tiks nostiprinātas, veicot praktiskus uzdevumus un izglītojošas spēles. Ir pieejamas dažādas izglītojošās programmas – iespējams izvēlieties konkrētai mērķauditorijai aktuālo programmu.

Lekcijas-nodarbības ilgums: 120 min.

Nodarbību vadītājs: speciālists ar augstāko izglītību veselības aprūpē

Lai pieteiktos uz nodarbībām, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: tatjana@onplate.lv vai zvanīt Tatjanai pa tālr. numuru +371 29438866.

Nodarbību programmas:

(1.-4. klase):

  1. Veselīgs dzīvesveids*, 120 min

Nodarbības mērķis ir mudināt bērnus rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību. Tiek vilktas paralēles starp veselīgu dzīvesveidu un pašu bērnu labklājību un dzīves kvalitāti. Nodarbība ir interaktīva ar vairākiem praktiskiem uzdevumiem, īsiem video materiāliem, tā, lai veicinātu skolēnu maksimālu iesaisti.

  1. Fiziskā aktivitāte – veselības stūrakmens*, 120 min

Fiziskās aktivitātes ir vitāli nepieciešamas labai veselībai un pašsajūtai. Nodarbības mērķis ir rast priekštatu par fizisko aktivitāšu nepieciešamību un svarīgumu. Tiks apskatīti dažādu fizisko aktivitāšu veidi, parādīts, kā fiziskās aktivitātes var uzlabot veselību. Paskaidroti dažādas slodzes veidi un kā izvēlēties piemērotu fizisko slodzi tieši sev. Nodarbībā ir paredzēta arī praktiska daļa, kur bērni izpildīs praktiskos vingrinājumus.

(5.-12. klase):

  1. Veselīgs dzīvesveids*, 120 min

Nodarbības mērķis ir mudināt bērnus rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību. Tiek vilktas paralēles starp veselīgu dzīvesveidu un pašu bērnu labklājību un dzīves kvalitāti. Nodarbība ir interaktīva ar vairākiem praktiskiem uzdevumiem, īsiem video materiāliem, tā, lai veicinātu skolēnu maksimālu iesaisti.

  1. Fiziskā aktivitāte – veselības stūrakmens*, 120 min

Fiziskās aktivitātes ir vitāli nepieciešamas labai veselībai un pašsajūtai. Nodarbības mērķis ir rast priekštatu par fizisko aktivitāšu nepieciešamību un svarīgumu. Tiks apskatīti dažādu fizisko aktivitāšu veidi, parādīts, kā fiziskās aktivitātes var uzlabot veselību. Paskaidroti dažādas slodzes veidi un kā izvēlēties piemērotu fizisko slodzi tieši sev. Nodarbībā ir paredzēta arī praktiska daļa, kur bērni izpildīs praktiskos vingrinājumus.

  1. Atkarības*, 120 min

Nodarbības mērķis ir izskaidrot dažāda veida atkarības un to ietekmi uz veselību un dzīves kvalitāti, tādējādi mazinot dažāda veida atkarības bērnu vidū. Tiks paskaidrots, kas ir atkarība un to rašanās mehānisms, runājot par dažāda veida atkarībām, tai skaitā interneta atkarību. Tiks apspriests, kā var atbrīvoties no atkarības, kur vērsties un meklēt palīdzību atkarību gadījumā.

  1. Seksuāla un reproduktīva veselība*, 120 min

Nodarbības mērķis ir veicināt jauniešu informētību par reproduktīvo un seksuālo veselību, lai mazināt STS risku jauniešu vidū, kā arī nevēlamu grūtniecības risku. Jaunieši tiks mudināti rūpēties par savu veselību, tiks paskaidrota ārsta apmeklējuma nozīme, pastāstīts par profilaktiskajām apskatēm, skrīningizmeklējumiem. Nodarbības laikā jaunieši tiks izglītoti par reproduktīvu veselību, tiks paskaidroti fizioloģiskie procesi cilvēku organismā, liels bloks tiks veltīts seksuāli transmisīvām slimībām, kā arī izsargāšanos no nevēlamas grūtniecības.

*vienas nodarbības ietvaros ir iespējams tēmas kombinēt, iepriekš vienojoties

#esparveselibu

Izpildītājs: SIA OnPlate www.onplate.eu

Pasākums notiek projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.