Psihiskās veselības nodarbības jauniešiem

Veselības ministrija sadarbībā ar SIA “OnPlate” īstenoja bezmaksas izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu 7.-9. klašu un 10.-12. klašu skolēniem, lai veicinātu jauniešu prasmes, zināšanas un praktiskās iemaņas psihiskās veselības saglabāšanā un uzlabošanā.

No 2021. gada janvāra līdz 2022. gada janvārim tika īstenotas 125 nodarbības jeb 25 nodarbību cikli visos Latvijas statistiskajos reģionos – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē, Pierīgā un Rīgā. Kopā šajās nodarbībās piedalījās 320 skolēniem.

7.-9. klašu skolēniem nodarbību cikls “Esi dzīvei gatavs” un 10.-12. klašu skolēniem nodarbību cikls “Esi savas dzīves menedžeris” piecās nodarbībās sniedza padziļinātāku izpratni par emociju procesiem un savu emocionālo pasauli. Nodarbībās apgūtais pilnveidoja prasmes, kas palīdz risināt konfliktus un novērst savstarpējo mobingu, kā arī veicināja jauniešus izvirzīt sasniedzamus mērķus un pārvaldīt stresu atbilstoši savai iekšējai motivācijai. Būtiska uzmanība tika pievērsta arī tēmām par atkarībām un emocionālajiem traucējumiem, kā depresija un trauksme, tādējādi veicinot skolēnu izpratni par šo traucējumu ietekmi uz veselību un iedodot instrumentus, kā rīkoties, saskaroties ar grūtībām.

 

Nodarbības ļāva jauniešiem veidot izpratni arī par funkcionālām somatiskām saslimšanām, kā veģetatīvo distoniju, un ēšanas traucējumiem, kā arī pilnveidot prasmes atpazīt ķermeņa uztveres un dzimuma uztveres traucējumus, piemēram, dismorfiju un  dzimuma disforiju

 

Programmas izveidē piedalījušies tādi speciālisti kā ārste-psihiatre Jeļena Vrubļevska, ārsts-psihoterapeits Andis Užāns, ārste-rezidente psihoterapijā Laura Valaine, psiholoģe Judīte Iliško, sociālā pedagoģe Laila Šķudīte, fizioterapeite Zane Strode un uztura speciāliste Tatjana Tepo.

Nodarbības vadīja pieredzējuši speciālisti – ārste-rezidente psihoterapijā Laura Valaine, psihologi Judīte Iliško, Dore Balode, Elīna Bārtule, Evita Anča, Evelina Bole un Elvis Dudarevs.

Lai palīdzētu nostiprināt programmas laikā iegūtās zināšanas, dalībnieki saņēma īpašu informatīvo materiālu “Esi dzīvei gatavs” vai “Esi savas dzīves menedžeris”. Ar informatīvo materiālu vari iepazīties mājaslapā www.esparveselibu.lv.

 

 

Nodarbību cikla saturs:

1.nodarbība “Prāta un emociju menedžeris”

Nodarbības mērķis ir veicināt zināšanas par psihisko veselību, kas to ietekmē, kā veidojas mūsu personība, mūsu individualitāte. Veidot izpratni par emociju nozīmi mūsu psihiskās veselības veicināšanā, praktizēt prasmi atpazīt emocijas ikdienā, lai spētu tās regulēt.

2.nodarbība “Savstarpējo attiecību līkloči”

Nodarbības mērķis ir pilnveidot skolēnu prasmes konfliktu risināšanā, izglītojot par to rašanās iemesliem un mobinga novēršanas nozīmību.

3.nodarbība “Izaicinājumi ceļā uz sasniegumiem”

Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu spējas izvirzīt sasniedzamus mērķus un pārvaldīt stresu, atbilstoši savai iekšējai motivācijai.

4.nodarbība “Izturēt, kad vairs nevar izturēt”

Nodarbības mērķis ir veicināt zināšanas par emocionāliem traucējumiem un atkarībām, radīt izpratni par šo traucējumu ietekmi uz cilvēka veselību un funkcionēšanu, iegūt pamatzināšanas, kā rīkoties iepriekš minēto traucējumu gadījumos atbilstoši skolēnu kompetencēm.

5.nodarbība “Saikne starp prātu, emocijām un ķermeni”

Nodarbības mērķis ir veicināt zināšanas par ķermeņa apzināšanās traucējumiem, funkcionālām somatiskām saslimšanām un ēšanas traucējumiem. Pilnveidot prasmes atpazīt ķermeņa uztveres un dzimuma uztveres traucējumus. Attīstīt iemaņas atpazīt un pārvarēt funkcionālus somatiskus traucējumus. Rosināt pilnveidot prasmes sniegt palīdzību ēšanas traucējumu gadījumā.

 

 

Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).