Ēdiena ietekme uz vidi

 

Janvāris jau vairākus gadus ir sācies ar lielisku biedrības “Dzīvnieku brīvība” izaicinājumu –  “Neapēd zemeslodi”. Šī mēneša laikā cilvēki tiek aicināti samazināt dzīvnieku valsts produktu patēriņu uzturā, lai mazinātu savu ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu. Lasi tālāk un noskaidro, kā tieši pārtikas ražošana ietekmē vidi.

Vide pārtikas ražošanas procesā tiek ietekmēta visā pārtikas aprites ķēdē jeb ceļā no zemnieka līdz mūsu šķīvim, tas ir: izejvielu iegūšana, pārtikas produktu ražošana, iepakošana, transportēšana, uzglabāšana, pārdošana un uzņemšana.

Cilvēces radītā ietekme uz vidi tiek novērtēta, mērot:

  1. radīto siltumnīcas gāzu daudzumu,
  2. izmantoto zemes platību,
  3. patērēto ūdens daudzumu,

kāda konkrēta pārtikas produkta iegūšanai.

Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā notiek gāzu emisija, kura rada siltumnīcas efektu, ietekmējot klimatu. Tiek lēsts, ka pārtikas ražošana rada 26% no kopējām siltumnīcas gāzēm (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 2020).

Pēc 2019. gada datiem pasaules populācija izmanto pusi no apdzīvojamās zemes agrokultūrai (ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, 2019):

  • 77% lopkopībai – barības audzēšanai un ganībām, nodrošinot tikai 18% no pasaules iedzīvotāju kopumā uzņemtajām kalorijām.
  • 23% kultūraugu audzēšanai, kurus pārtikai patērē cilvēki, nodrošinot 82% kaloriju.

Pārtikas ražošanai tiek patērēti 69% no kopējiem saldūdens resursiem. Dažādu produktu prasības pēc ūdens ievērojami atšķiras. Industriālā lopkopība patērē ne tikai daudz vairāk zemes platības, bet arī lielāku ūdens daudzumu. Ūdens nepieciešams gan dzirdīšanai un mazgāšanai, gan lopbarības audzēšanai. Piemēram, lai iegūtu 1 kg liellopu gaļas nepieciešams 9x vairāk ūdens nekā, lai iegūtu tādu pašu daudzumu graudaugu.

Ko tu vari darīt, lai samazinātu ietekmi uz vidi?

Sāc ar sava uztura izmainīšanu:

  1. Uzņem tikai tik kaloriju, cik tev ir nepieciešams;
  2. Uzņem tikai tik olbaltumvielu, cik tev ir nepieciešams, samazinot dzīvnieku valsts olbaltumvielu patēriņu;
  3. Samazini liellopu gaļas patēriņu.

Šie 3 uztura modeļi, kuru mērķis ir samazināt pārtikas, it sevišķi daudz resursu patērējošas pārtikas, patēriņu, var samazināt pārtikas trūkumu pasaulē, ievērojami samazināt lauksaimniecības ietekmi uz ekosistēmām, saldūdeni un klimatu, kā arī palīdzēt sasniegt vairākus ANO Ilgtspējīgas Attīstības Mērķus, kā piemēram, novērst nabadzību un badu.

 

Autores: Līva Anspuka, Undīne Piterniece.