Bezmaksas mākslas terapijas nodarbības Rīgā

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros sadarbībā ar SIA “OnPlate” sākot ar 2018. gada septembri aicina rīdziniekus apmeklēt bezmaksas Mākslas terapijas nodarbības.

Mākslas terapija dod iespēju savas domas un jūtas uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no plastilīna vai salikt kolāžā, kā arī pārrunāt rezultātus ar kvalificētu mākslas terapeitu. Nodarbības notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mākslas terapeita klātbūtnē, kas palīdz mērķtiecīgi organizēt un vadīt mākslas terapijas procesu atbilstoši katra vajadzībām, vēlmēm un iespējām.

Ieguvums, apmeklējot mākslas terapijas nodarbības, būs sevis apzināšanās, pašvērtējuma celšana, emociju un impulsu regulēšana, atklāsme un izpratne, sociālā mijiedarbība.

Mākslas terapijas nodarbības notiks dažādās Rīgas pilsētas apkaimēs, tai skaitā Kopienas centrā “Ābeļzieds” un Dienas centrā “Ķengarags”. Nodarbību mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar attiecīgās terapijas veidu, piedāvāt iespēju ikvienam pieteikties uz bezmaksas mākslas terapijas nodarbībām.

Īpaši aicināti tiek iedzīvotāji no sociāli mazaizsargātām grupām – seniori, iedzīvotāji ar invaliditāti, bezdarbnieki.

Pirmās nodarbības norisināsies 25. septembrī, Dienas centrā “Ķengarags”, Aglonas ielā 35/3, Rīgā. Norises laiks no plkst. 15:00-16:00 un 16:00-17:00, vienas nodarbības ilgums – 60 minūtes. Nodarbību cikls sastāv no astoņām nodarbībām.

Savukārt Dzirciemā kopienas centrā “Ābeļzieds” pirmās nodarbības norisināsies 1. oktobrī, norises laiks no plkst 16:00-17:00 un 17:00-18:00.

Sīkāka informācija par šo un citām projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv. Informāciju par iespējām pieteikties var iegūt, sazinoties ar Alisi pa tālruņa numuru +371 26377122 vai rakstot e-pasta vēstuli uz alise@onplate.lv.

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.