Deju un kustību terapija (DKT) ir mākslas terapijas veids, kas izmanto deju un kustību, lai uzlabotu Jūsu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību.

Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze dejā, lai varētu piedalīties deju un kustību terapijā.

Tādēļ, ka mūsu ķermenis un psihe ir savstarpēji mijiedarbīga sistēma, izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī. Deju un kustību terapijas procesā tiek radīta vide, kurā ir iespējams radoši izpaust savas domas, jūtas un sajūtas un tādējādi panākt izmaiņas kustību stilā, nonākt pie izmaiņām emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā. Dejā cilvēka fiziskie, emocionālie, intelektuālie un garīgie procesi savienojas vienā veselumā, kur pats cilvēka ķermenis bez starpniekiem ir gan instruments, gan radītājs.

Deju un kustību terapijas sesiju veido saruna ar terapeitu, radoša kustību aktivitāte, kurā tiek izmantota gan mūzika, gan palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.) un Jūsu pārdomas par radošajā procesā pieredzēto.

februāris 19 @ 17:30
17:30 — 20:05 (2h 35′)

Reģistrēties